Geschiedenis

Geschiedenis dezer huisartsenpraktijk

Voorgangers in deze van oudsher Rooms-katholieke praktijk waren dokters Stiggelbout, van der Horst, Over, van der Vegt, Prakken, Vellenga, Schalkwijk, Coutinho en Vos. De eerste dokter vestigde zich in 1854, en was daarmee de eerste huisarts op Texel.

Vanaf 2020 zijn mevrouw F. de Winter-Lentze en de heer G.V. de Winter samen praktijkhouders van huisartsenpraktijk ’t Wad.

De praktijk was vanouds gevestigd aan de Weverstraat 15, na 1963 aan het Schilderend 40/38, vanaf 1994 te vinden aan Keesomlaan 9 en het huidige vestigingsadres is aan de Abbewaal 2 te Den Burg.

Het huisartsinstituuut van de VU was de bron van HAIO’s, later Aios’ en Ama’s genoemd, een en ander passeerde in jaren zeventig en tachtig met de start van de huisartsopleidingen.

De computer deed zijn intrede in 1986, de koppeling met de apotheek ontstond in 1992, met andere huisartsen in 1994. Dossiervorming werd volledig digitaal in 2012.

Praktijkaccreditatie NPA wordt sinds 2007 ingezet als kwaliteits- en veiligheidsstrategie.

Het huis aan de Keesomlaan werd ontworpen door architect C. Alkema (1965), en verbouwd door R. Honingh (1994). Het bouwkenmerk was in die tijd “beperkte volumebouw”, ingegeven door het bouwbeleid in de jaren 50.

Opdrachtgever en eerste bewoner was tandarts Rijkaard die in 1974 gezelschap kreeg van tandarts de Winter; het huis werd daarna bewoond door dierenartsen Den Houter, en later Klinkers, allen hadden hun praktijk aan huis.

De huisnaam Caninus betekent hoektand, Domus Canina betekent hondenhok.

Foto: situatie voor 1965. Schuur was opslag van fa. Rab.