Praktijktijden

Openingstijden & bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De praktijk pauzeert van 12.00 uur tot 13.00 uur. Tijdens die tijdsperiode kunt u ons alleen voor (medische) spoedgevallen bereiken. Tijdens de overige uren, van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende dag en in het weekend is er altijd waarneming.

Telefoon: 0222-312023

Via het algemene praktijknummer 0222-312023 krijgt u in de meeste gevallen de assistente aan de lijn. Zij is er voor het maken van afspraken en andere korte vragen.
Heeft u een spoedeisende boodschap van medische aard, die absoluut niet kan wachten, druk u dan een 1.

Het algemene nummer (4 lijnen) wordt veel gekozen en kan toch nog wel eens bezet zijn. U hoort hoeveel wachtenden er voor u zijn. De assistente ziet wanneer er wachtenden zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. ’s Avonds en in het weekend wordt waargenomen voor spoedgevallen door de Spoeddienst, telefoon 0222-321143.

Beantwoorder

Wanneer u het nummer van de praktijk intoetst, krijgt u doorgaans de assistente. Buiten praktijkuren wordt u doorgeschakeld naar de huisartsenpost. In vakanties hoort u een opname met mededelingen over de waarneming van dat moment.

Binnen praktijkuren kan het zijn dat de assistente met meerdere taken tegelijk bezig is. U wordt verzocht niet-dringende vragen op een later tijdstip opnieuw te stellen.  De vragen om spoedeisende hulp krijgen dan natuurlijk voorrang, toets u dan een 1 nadat het keuzemenu is begonnen, u wordt dan meteen te woord gestaan.

De praktijk pauzeert van 12.00 uur tot 13.00 uur en is dan telefonisch alleen voor spoedgevallen (toets 1) en collegiaal overleg (toets 4) bereikbaar.

Telefoonlijn t.b.v. levensbedreigende situaties

Mochten er vragen over levensbedreigende situaties zijn, luistert u dan goed naar de boodschap die u hoort na het kiezen van het hoofdnummer 0222-312023, er is dan de mogelijkheid een 1 te toetsen waarop u meteen de assistente aan de lijn krijgt. Dit nummer is tijdens waarneming ook in gebruik doordat het naar het algemene nummer van de huisartsenpost wordt doorgeschakeld: ook daar wordt u vervolgens verzocht een 1 in te toetsen