Herhaalrecepten

Telefonisch via het keuzemenu (optie 3)

Verzoeken om herhaalrecepten van chronische medicatie kunt u telefonisch (toets 3 na het kiezen van 0222 312023) of direct aan de Texelse Apotheek of aan de praktijkassistente doorgeven. Na bewerking door medewerkers van de huisartsenpraktijk en apotheek kunt u de gevraagde medicatie twee werkdagen erna bij de apotheek afhalen.

Medicatie voorgeschreven in andere gevallen, waaronder op het spreekuur of bij huisbezoek kunnen meteen of binnen een aantal uren worden afgehaald bij de Texelse apotheek. Er bestaat ook de mogelijkheid van bezorging door de apotheek.

Receptenafhandeling gebeurt elektronisch, daarenboven is er goed overleg tussen apothekers en huisarts bij bijwerkingen, interacties, werkingsveranderingen, polyfarmacie en omzetting van specialités in generieke middelen.