Herhaalrecepten

Telefonisch via het keuzemenu (optie 3)

Herhaalrecepten van chronische medicatie kunt u telefonisch (toets 3 na het kiezen van 0222 312023) doorgeven. Het kan ook direct aan de Texelse Apotheek of aan de assistente worden doorgeven. Na verwerking door de huisartsenpraktijk en apotheek kunt u de gevraagde medicatie na twee werkdagen  bij de apotheek afhalen.

Medicatie voorgeschreven tijdens het spreekuur of bij huisbezoek kunnen dezelfde dag worden afgehaald bij de Texelse apotheek. Er bestaat ook de mogelijkheid van bezorging door de apotheek.

Receptenafhandeling gebeurt elektronisch. Er is goed overleg tussen apothekers en huisartsen over bijwerkingen en interacties van medicatie.