Waarneming

Waarneming tijdens afwezigheid van de huisarts kan op een paar manieren gebeuren. U kunt het horen via de praktijktelefoon of hieronder lezen.

Bij na- of bijscholing nemen meestal de andere Texelse huisartsen waar, er is in die ochtenduren wel een assistente aanwezig. Bij vakantie is ook de assistente niet aanwezig.

In de avond-, nacht-, en weekenduren is de waarneming georganiseerd via de huisartsenpost in Den Helder, telefoon 0222-321143, in levensbedreigende situaties altijd 112. Op vrijwel alle momenten zult u dan worden behandeld door Texelse huisartsen. Tijdens avond-, nacht- en weekenduren is er een doorschakeling van praktijknummers naar de huisartsenpost.

Uw medisch dossier

Te allen tijde wordt, na waarneming, uw dossier bijgewerkt; de meeste Texelse huisartsen kunnen (al sinds 1996) alleen met uw (schriftelijke) toestemming in uw dossier kijken om met uw medische geschiedenis zich een goed beeld te kunnen vormen over uw huidige klachten.