Praktijkinformatie

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

De praktijk pauzeert van 12.00 uur tot 13.00 uur, in die tijdsperiode kunt u ons alleen voor (medische) spoedgevallen bereiken. Telefoon: 0222-312023.

’s Avonds en in het weekend wordt waargenomen voor spoedgevallen door de Spoeddienst, telefoon 0222 321143.

Via het algemene praktijknummer 0222 312023 krijgt u in de meeste gevallen de assistente aan de lijn; met haar maakt u afspraken en kunt u met andere korte vragen terecht. Hebt u een spoedeisende boodschap van medische aard, die absoluut niet kan wachten, druk u dan een 1.

Het algemene nummer (4 lijnen) wordt veel gekozen en kan toch nog wel eens bezet zijn. U hoort hoeveel wachtenden er voor u zijn. De assistente ziet wanneer er wachtenden zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Spreekuren

Onze spreekuurtijden zijn  van 08.00 tot 10.00 uur, van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 16.30

Als u vóór 10.00 uur belt kunt u vaak nog dezelfde dag terecht.

Meestal duurt een bezoek op afspraak 10 minuten. Als u aangeeft dat er meer onderwerpen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een langer durende behandeling moet worden gedaan, dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda. De medische urgentie van spreekuurbezoek bepaalt de assistente door triage: de praktijkassistenten maken al langer gebruik van het Nederlands Triage Systeem (NTS), een computergestuurd systeem waarmee zij uw klachten en urgentie goed kan inschatten. Daarnaast zal zij u inhoudelijk informatie vragen ter voorbereiding van het consult.

Daarnaast zijn spreekuren voor categorale groepen patiënten, zoals voor mensen met diabetes, COPD, cardiovasculaire ziekten en astma.

De doktersassistentes

De assistentes dragen zorg voor injecties, verbandwisselingen, spoeling van gehoorgangen en verwijderen van hechtingen. Daarnaast zorgen zij veelal voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de administratie wordt door hen verricht. Daarbovenop wordt het gehele proces rond de griepvaccinatie door de assistentes georganiseerd en uitgevoerd. Buitendien zorgt zij, samen met praktijkondersteuner en huisarts, voor organisatie en uitvoering van zorg rond chronische ziekten als diabetes, COPD en astma, alsook voor organisatie en uitvoering van preventieve activiteiten rond genoemde ziekten, naast osteoporose en cardiovasculaire ziekten.

Huisbezoek

Huisbezoeken vinden in het begin van de middag plaats. U kunt tussen 8.00 uur en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen: de assistente kan dan de visite voor die dag in de agenda zetten. De visites vinden in het algemeen plaats tussen 12.30 en 14.30 uur. Omdat er in de praktijkruimte meer passende onderzoeksmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Bezoeken van spoedeisende aard gaan voor alles.

EHBO

Voor eerste hulp kunt u natuurlijk altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houden we rekening met uw komst.

Scheepvaartkeuringen

Ook voor scheepvaartkeuringen kunt u terecht in onze praktijk. De keuringen zullen verricht worden door G.V. de Winter. Met ingang van 1 januari 2020 is hij aangewezen als bevoegd geneeskundige om geneeskundige verklaringen ten behoeve van zeevarende onder de Nederlandse vlag af te geven.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente.

Verklaring bevoegdheid