Preventie

Veel van de preventie begint bij het RIVM, kijk bijvoorbeeld eens naar de VTV

Wat verstaat men zoal onder preventie

Iedereen tussen 45 en 70 jaar kreeg van mij een briefje met de vraag het navolgende adres te bezoeken, www.testuwrisico.nl. Vanaf deze site wordt een nadere risicoschatting berekend, om te bezien of het nuttig is om langs te gaan bij uw huisarts. U kunt ook eerst bekijken of er wat veranderd zou moeten worden.

Na toepassen van Share-FI worden ouderen als zij willen opgenomen in het e-GPO

Half uur wandelen per dag voorkomt veel & is onderhoudend

Nieuw boekje van professor M. Katan, de nationale graadmeter van gezondheidsonderhoud

Een aardige site voor de principes van opvoeden van kinderen

Slaapmiddelen zijn bezwaarlijk uit oogpunt van verslaving en vallen

Sportstimulering voor mensen met een chronische aandoening, dichtbij door Sportservice Texel